Scroll Top
Bellol_header_large_blue

Bell Organization & Leadership AS

Bell Organization & Leadership (Bell) hjelper våre kunder med lederutvikling, arbeidsmiljø, Human Resources og coaching samt emosjonell intelligens (EQ) & mindfulness.

Vår tilnærming er basert på en enkel, men viktig innsikt: Medarbeidere som trives og opplever mening på jobb, skaper høyere verdi. Dermed har eiere og ansatte en felles interesse av å sikre en sunn kultur der prestasjonsfokus og medmenneskelighet går hånd i hånd.

Vårt fokus er på å forstå kundens situasjon og mål. Med det utgangspunktet etablerer vi et samarbeid der våre tjenester tilpasses og bidrar til ønsket måloppnåelse.

Bell er grunnlagt av Kristine Blixrud og leverer tjenester i samarbeid med partnere.

Følgende verdier veileder oss i arbeidet:

autentisitet    profesjonalitet    mot    glede

Lederutvikling

God ledelse skaper retning, rammer og fundament for å levere høy verdi til kunder og en god arbeidsplass for ansatte. Å være tydelige og samkjørte på hva god ledelse er «hos oss» og etterfølgende leve det, er derfor viktig. I en hverdag der resultater skal nås, utfordringer håndteres og mening skapes er det behov for bevissthet, ivaretakelse og utvikling av den enkelte leder så vel som teamet.

Bell tar utgangspunkt i den situasjonen kunden er i og hva en ønsker å oppnå. Vi tilbyr bistand til å etablere felles ledelsesplattform, designe og gjennomføre leder- og teamutviklingsprogrammer, lederevaluering og coaching. Ta en prat med oss for å diskutere dine behov og hvordan vi best kan møte dem.

Arbeidsmiljø

Bell tilbyr en strukturert prosess for utvikling av arbeidsmiljøet. Mange organisasjoner gjennomfører målinger av medarbeidertilfredshet ved bruk av forskjellig vurderingsverktøy. Men hva gjør man når resultatene foreligger og hvordan forbereder man organisasjonen før målingen gjennomføres? I samarbeid med ledelsen skreddersyr Bell en tydelig prosess for utvikling av arbeidsmiljøet i din organisasjon basert på beste praksis. Prosessen ansvarliggjør og engasjerer både lederne og medarbeiderne da man er sammen om å skape et godt arbeidsmiljø.

“Kristine har vært til stor hjelp for oss i JCP Nordic, og er en av årsakene til at vi har lyktes med å løfte både arbeidsmiljø og trivsel blant våre 140 ansatte. Under Kristines ledelse igangsatte vi et større prosjekt knyttet til Great Place To Work-undersøkelsen, der vi sammen tok tak i de største utfordringene knyttet til trivsel og arbeidsmiljø.  

Resultatet av arbeidet så langt har vært enestående. Vi opplevde en umiddelbar effekt på resultatene fra selve trivselsundersøkelsen, med en betydelig økning på nesten samtlige punkter. JCP er nå, som ett av bare 70 norske selskaper, sertifisert som et Great Place To Work. Dette er vi selvsagt utrolig stolte av. Det aller viktigste er selvsagt at våre ansatte nå trives bedre på jobben enn de gjorde før vi igangsatte arbeidet, og det skal Kristine ha en stor del av æren for.”   

Øystein Lasse Tynning, Executive Chairman JCP

Human Resources

Bell tilbyr en rekke tjenester innenfor Human Resources (HR). Med ledererfaring fra HR kan vi hjelpe til med å kartlegge behov, bidra inn i definerte HR prosjekter eller leies inn til avtalte rammer. Vi tar utgangspunkt i din organisasjons situasjon og hva dere ønsker å oppnå. Har du et behov innenfor HR, ta kontakt med oss så tar vi en dialog rundt dine behov og hvordan de best kan møtes.

Coaching

Bell tilbyr coaching til ledere og medarbeidere. Utgangspunktet for ønsket om coaching kan være svært forskjellig. Det kan være en ny situasjon eller rolle, et generelt behov for sparring i en rolle med mange interessenter, beslutninger som skal tas og resultater som skal oppnås. Det kan også være livshendelser, helseutfordringer eller stress som utløser behovet. Bell har utdannelse og mange års erfaring innenfor coaching av ledere og medarbeidere med svært gode tilbakemeldinger.

Hva er coaching? Coaching er et samspill mellom en coach og en person i utvikling. Det er personens verdier og mål som står i fokus. Coachens oppgave er å bidra til å fremskynde prosessen i vedkommendes vekst. I praksis handler det om å hjelpe personen gjennom spørsmål, aktiv lytting, tilbakemeldinger og ved å tilby alternative løsninger, forståelsesmodeller og verktøy. Gjensidig tillit og tilstedeværelse er avgjørende for at det skal bli et vellykket samarbeid.

Emosjonell intelligens (EQ) & Mindfulness

Bell tilbyr kurs og programmer innenfor EQ og mindfulness. EQ er viktig for å kunne utøve god selvledelse og ledelse av andre. Mindfulness bidrar til å utvikle EQ og gjør en bedre rustet til å takle stress.

Hva er EQ? EQ består av fem kompetanser som kan utvikles: selvinnsikt, selvregulering, selvmotivasjon, empati og sosiale ferdigheter.

Hva er mindfulness? Mindfulness er å være oppmerksom på en nøytral, aksepterende og ikke-bedømmende måte.

I dagens samfunn og arbeidsliv blir vi utsatt for mye stimuli både eksternt (livet) og internt (sinnet), der mye er støy. Hvordan minimere støyen og beholde et klart fokus? Vi trenger å trene den fysiske kroppen, det samme gjelder det mentale. Der kommer mindfulness trening inn. Flere bedrifter er vant til å jobbe med bevissthet og verktøy knyttet til stress og work-life balance. Disse temaene faller inn under EQ og mindfulness og kan tilnærmes på forskjellige måter. Er noe av dette aktuelt for din bedrift? Ta kontakt så finner vi sammen ut hvordan deres behov best kan møtes. Om du vil lese mer, gå til intervjuet med Kristine Blixrud i Ledernytt her: Selvledelse – en forutsetning for god ledelse

Kristine Blixrud er utdannet og sertifisert mindfulness lærer fra The Awareness Training Institute og UC Berkeley’s Greater Good Science Center.

Kurs

Bell tilbyr bedriftsinterne kurs på etterspørsel. Vi arrangerer også noen kurs som er åpne for alle. De annonseres nedenfor her på nettsiden, LinkedIn og Facebook. For å få varsler om kommende kurs, meld deg på vårt nyhetsbrev.

Vi leverer også en rekke kurs i samarbeid med HR Norge, de kan du lese om her.

Individuell undervisning og veiledning: Mindfulness for bedre selvledelse
Mindfulness er en veldokumentert metode for å redusere stress, bedre prestasjoner og øke livskvaliteten. Etter å ha jobbet med leder- og medarbeiderutvikling i over 20 år, er mindfulness det mest betydningsfulle selvledelsesverktøyet jeg har kommet over. Jeg ønsker derfor å tilby en til en undervisning, så du kan få den kunnskapen og støtten du trenger.
› Interessert, klikk her og ta kontakt på e-post eller telefon!

Kurs eller foredrag i mindfulness, emosjonell intelligens og selvledelse
Akkurat nå tilbyr vi ingen åpne kurs i mindfulness, emosjonell intelligens og selvledelse, slik vi har gjort de siste årene. Ønsker du et tilbud på kurs eller foredrag, ta kontakt! Vi skreddersyr opplegg for både små og store forsamlinger.
› Interessert, klikk her og ta kontakt på e-post eller telefon!

Om

Kristine Blixrud har siden 2000 jobbet med organisasjon- og lederutvikling i næringslivet. Hun er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og University of Illinois med spesialisering innenfor økonomi og finans. En sterk nysgjerrighet og lidenskap for mennesker har medført kontinuerlig utdanning innenfor psykologi og ledelse.

2000-2007 Management consultant og Manager i Accenture innenfor Human Performance. Der bistod hun kunder med leder- og teamutvikling, endringsledelse, omorganisering, prosessforbedringer, kommunikasjon, opplæring, kompetanseutvikling, konflikthåndtering og rekruttering. Hun fikk i 2005 utmerkelsen «Employee of the Year».

2007-2010 Seniorkonsulent i Headfield Executive Search & HR Consulting. Der bistod hun kunder med utvikling av arbeidsmiljø, medarbeider-, team- og lederutvikling, rekruttering, karriererådgivning, coaching og som innleid Management For Hire.

2010-2014 HR Manager i Columbus Norge med fokus på etablering av HR funksjonen som strategisk forretningspartner. I 2012 ble Columbus kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place To Work Institute. Samme året ble de av Microsoft kåret til Microsoft Dynamics Partner of The Year der resultatet av strategisk HR ble trukket frem som en av tre hovedfaktorer.

2014-2016 HR Manager i EG Norge med hovedfokus på ledelse og lederutvikling, arbeidsmiljø & kultur, medarbeiderutvikling og arbeidsprosesser.

Høsten 2016 Grunnla Bell Organization & Leadership AS.

Kristine er også en del av lederutviklingsteamet, Ordtilhandling, som du kan bli bedre kjent med her. Hun leverer en rekke kurs i samarbeid med HR Norge, de kan du lese om her.

Kristine har jobbet med små, medium og store selskaper innenfor professional services, IT, telecom, helse, kommunikasjon, olje & gass, finans og advokat. Hun har arbeidserfaring fra Skandinavia, England, USA og India. Kundereferanser på forespørsel.

     

T: +47 901 12 144
E: kristine@bellol.no
A: Guvernørensvei 9c, 0284 Oslo